2015-04-14

Charakterystyka działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu świadczy usługi zdrowotne na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: 
- podstawowej opieki zdrowotnej 
- specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
- rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych 
- opieki stomatologicznej 
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
- hospicjum domowego 
- profilaktycznej opieki zdrowotnej 
- usług z zakresu medycyny pracy na podstawie zawartych umów z zakładami pracy 
 
 
Świadczenia zdrowotne są realizowanie w czterech placówkach medycznych tj: Przychodni Rejonowej w Jedliczu, Ośrodku Zdrowia w Jaszczwi i Punkcie Lekarskim w Potoku i Moderówce. 
 
 
W placówkach medycznych SPG ZOZ Jedlicze są realizowane programy profilaktyczne w zakresie: 
1/ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w przedziale wiekowym od 40 – 65 lat 
2/ profilaktyki chorób układu krążenia w przedziale wiekowym od 35 – 55 lat 
3/ profilaktyki chorób odtytoniowych pow. 7-mego roku życia 
4/ raka szyjki macicy w przedziale wiekowym od 25 do 59 roku życia 
 
Dla pacjentów wymagających szczególnej opieki medycznej SPG ZOZ Jedlicze zakontraktował usługi medyczne w zakresie: 
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
- hospicjum domowego 
Świadczenia te mogą być wykonywane w promieniu 30 km od siedziby 

Załączniki

  Uchwala LXXIV 483 2...OZ statut.pdf 317,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik_Do_uchwal..._198_2012.pdf 511,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin organizacyjny.pdf 3,71 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się